Filar epoki

Filar epoki

Filar epoki

Filar epoki, awers/rewers, medal lany, brąz, 110 mm, 2018 r.
Filar epoki

Filar epoki

Filar epoki, awers, medal lany, brąz, 110 mm, 2018 r.
Filar epoki

Filar epoki

Filar epoki, rewers, medal lany, brąz, 110 mm, 2018 r.

X

Medalierstwo jest dla mnie środkiem osobistej wypowiedzi artystycznej. Z tego powodu dość często w swojej twórczości wychodzę poza ramy klasycznego postrzegania medalu zarówno w kwestii tematyki, użycia materiału, jak i formy. W twórczość ogranicza mnie tylko wielkość medalu, która jest podporządkowana tej kameralnej sztuce.

Sebastian Mikołajczak

medalier

s.p.mikolajczak@gmail.com